# Powierzchnia Liczba pokoi Kondygnacja Status Mieszkanie
Sklep 26,15 m2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №1 58,04 m2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №2 68,18 m2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №3 58,04 m2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №4 68,18 m2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №5 49,20 m2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №6 59,00 m2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №1 58,90 m2 3 Parter Sprzedane
Mieszkanie №2 51,65 m2 3 Parter Sprzedane
Mieszkanie №3 48,76 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №4 37,81 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №5 47,35 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №6 55,03 m2 3 Parter Na sprzedaż
Mieszkanie №7 35,01 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №8 38,36 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №9 46,20 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №10 35,77 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №11 34,95 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №12 41,91 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №13 31,41 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №14 31,54 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №15 31,54 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №16 32,41 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №17 25,13 m2 1 Parter Sprzedane
Mieszkanie №18 34,60 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №19 49,37 m2 2 Parter Sprzedane
Mieszkanie №20 74,40 m2 4 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №21 51,65 m2 3 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №22 48,76 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №23 37,81 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №24 47,35 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №25 55,03 m2 3 1 Piętro Zarezerwowane
Mieszkanie №26 35,01 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №27 38,36 m2 2 1 Piętro Na sprzedaż
Mieszkanie №28 46,20 m2 2 1 Piętro Na sprzedaż
Mieszkanie №29 35,77 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №30 34,95 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №31 41,91 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №32 31,41 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №33 31,54 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №34 31,54 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №35 32,41 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №36 25,13 m2 1 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №37 34,60 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №38 31,79 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №39 39,71 m2 2 1 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №40 74,40 m2 4 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №41 51,65 m2 3 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №42 48,76 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №43 37,81 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №44 47,35 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №45 55,03 m2 3 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №46 35,01 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №47 38,36 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №48 46,20 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №49 35,77 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №50 34,95 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №51 41,91 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №52 31,41 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №53 31,54 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №54 31,54 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №55 32,41 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №56 25,13 m2 1 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №57 34,60 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №58 31,79 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №59 39,71 m2 2 2 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №60 39,45 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №61 34,34 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №62 46,59 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №63 30,73 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №64 42,75 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №65 47,95 m2 3 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №66 30,63 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №67 35,32 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №68 42,18 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №69 29,05 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №70 31,43 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №71 55,16 m2 4 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №72 27,88 m2 1 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №73 27,88 m2 1 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №74 25,02 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №75 25,13 m2 1 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №76 28,48 m2 1 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №77 31,79 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Mieszkanie №78 32,89 m2 2 3 Piętro Sprzedane
Garaż - 01 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 02 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 03 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 04 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 05 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 06 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 07 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 08 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 09 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 10 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 11 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 12 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 13 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 14 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 15 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 16 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 17 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 18 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 19 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 20 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 21 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 22 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 23 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 24 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 25 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 26 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 27 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 28 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 29 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 30 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 31 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 32 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 33 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 34 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 35 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 36 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 37 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 38 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 39 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 40 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 41 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 42 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 43 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 44 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 45 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 46 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 47 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 48 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 49 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 50 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 51 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 52 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 53 m2 Parter Sprzedane
Garaż - 54 m2 Parter Sprzedane